Het voorkomen van incidenten is een kerntaak van de KNRM
Als maatschappelijke organisatie wil de KNRM bijdragen aan een veilig recreatief gebruik van het water. Door aandacht te besteden aan voorlichting en meer bekwaam maken van mensen moet verlies van levens en ongevallen voorkomen worden. De KNRM heeft diverse preventiepgrogramma’s ontwikkeld en hanteert als uitgangspunt: veilig uit, veilig thuis!

De KNRM constateert dat de waterrecreant in bepaalde situaties gedrag vertoont dat gevaren en risico’s met zich meebrengt. De preventie uitingen van de KNRM moeten waterrecreanten bewust maken van de gevaren en risico’s behorend bij hun gedrag, zodat zij anders gaan handelen en de risico’s mijden. De KNRM richt zich hierbij op het vergroten van de bewustwording (voorlichting) en de bekwaamheid (door mensen van kennis te voorzien, op te leiden en te oefenen of daaraan bij te dragen).

Voorkomen is voor de KNRM geen bijzaak of nevenactiviteit meer. Voorkomen is uiterst logisch in een wereld die minder risico’s aanvaardt. Juist de kennis en de positie van de KNRM maken dit ook een goede propositie. Voorkomen doet de KNRM waar het kan in samenwerking met andere partijen.

KNRM en ABZee vullen elkaar aan
Voor de kust van Scheveningen zijn vele sterke stromingen en gevaarlijke muien aanwezig. Strandbezoekers zwemmen in zee en lopen het risico gegrepen te worden door deze stromingen. Afgelopen zomer hebben mede hierdoor verdrinkingen en bijna verdrinkingen plaatsgevonden op het Scheveningse / Haagse strand. De organisatie ABZee heeft als missie iedereen veilig en met plezier in de zee leren zwemmen. Voor de KNRM was het dan ook een logische stap om samenwerking te zoeken met deze organisatie die zeer actief is in deze regio.Om de strandbezoeker meer bewust te maken van deze risico’s hebben ABZee en KNRM op het gebied van de voorlichting en preventie de handen ineen geslagen om te kijken in hoeverre we hier iets aan gedaan kan worden.

Wat gaan KNRM en ABZee doen?
KNRM (Scheveningen) en ABZee werken samen om Scheveningse jongeren met affiniteit met de zee en het reddingsvak actief en ervaringsgericht op te leiden. Ter voorbereiding op het KNRM opstapper schap worden de jongere opgeleid met het Klein Vaarbewijs I en II en maken ze in de praktijk kennis met het reddingswerk van de KNRM. Daarnaast leren de jongeren het veelzijdige vak als Allround ABZee Lifeguard door de benodigde trainingen te volgen: EHBO, reanimatie, survival op zee en getijde trainingen. Op Scheveningen passen ze onder begeleiding van professionals het geleerde toe waardoor de jongeren al tijdens de opleiding bijdragen aan het veilig en met plezier zwemmen in zee.

Waar mogelijk wordt verdere samenwerking gezocht met partners die ook betrokken zijn bij de hulpverlening op het strand zoals de Haagse Vrijwillige ReddingsBrigade (HVRB) en het Surf Rescue Team van Brandweer Haaglanden.