About

Founders ABZee

Rene van Hattem              Inge de Zeeuw                  Joeri Fredriks
               

ABZee is in 2014 in het leven geroepen door Rene van Hattem, Inge de Zeeuw en Joeri Fredriks. Vanaf 2014 worden er o.a. ABZee workshops gegeven aan verschillende basisscholen, zwemschool (Hofspetters), surfscholen (Hart Beach & Surfles), particulieren, KNZB (Nationale Zwemcheck), Gemeente Den Haag Haagse Stadsspelen in Scheveningen enz…

ABZee wil dit graag uitbreiden, zodat er zoveel mogelijk kinderen op een veilige manier op het strand kunnen recreëren en sporten. Team ABZee zet zich in om dit voor elkaar te krijgen

Doel
Het doel van ABZee is het informeren over veiligheid op het strand en in de zee op een actieve en ervarende wijze en onbekwame zwemmers te detecteren. Daarnaast (water)sporten te stimuleren en bewustwording te creëren over het afvalprobleem en het milieu.

Aanleiding
Per jaar bezoeken miljoenen Nederlanders onze eigen stranden (2016).Helaas hebben niet al deze bezoeken een goed einde. De zee, zon, zeedieren en afval zijn oorzaken die regelmatig het plezier bederven. Verdrinken in de zee is hierbij het grootste gevaar. Het aantal verdrinken vertoont kleine schommelingen en ligt sinds 2007 rond de 80 verdrinkingen per jaar.

Volgens vrijwilligers van de reddingsbrigade zien ze het toenemen, met steeds ernstigere ongelukken. Zij wijten deze toename aan de afschaffing van het schoolzwemmen; ‘twee generaties hebben geen degelijk zwemonderwijs meer gekregen. Mensen zwemmen minder goed, maar ze zijn ook roekelozer. Ze drinken voordat ze gaan zwemmen. Ze zijn mails aan het versturen of op hun telefoon aan het kijken als ze op de kinderen moeten letten.’ Dit jaar heeft de KNRM al 200 keer moeten optreden bij levensbedreigende situaties. De laatste week van juli waren er ruim 1400 ingrepen.2
Zeedieren veroorzaken regelmatig ongemakken voor de badgasten. Kwallen beten kunnen ongemak veroorzaken. Ook was de afgelopen zomer de Pieterman steeds vaker in het nieuws. Op de Waddeneilanden kreeg de reddingsbrigade afgelopen zomer vijf meldingen per dag, waar dit voorheen vijf meldingen per zomer waren.3
Verwondingen door afval van het strand komen veel voor. Verwondingen zoals sneeën door glasscherven, schelpen, spijkers, blikjes, lipjes van blikjes en plastic afval kan sneeën en verwondingen veroorzaken. Naast dat het afval direct voor verwondingen kan zorgen wordt het door wetenschappers en milieuorganisaties ook gezien als de ‘de nieuwe milieu-uitdaging’ na de klimaatproblematiek. Het afval in de Noordzee is de laatste 10 jaar niet teruggedrongen, dit ondanks het (inter)nationale afvalbeleid.4
Als laatste is de zon een gevaarlijke factor. Inmiddels is men meer bewust van de gevaren van de zon. Het weer geeft in de zomermaanden niet voor niets de zonsterkte door. Maar toch zijn er nog vele badgasten die bescherming tegen de zon niet serieus nemen.

Met ABZee wordt de jeugd, de toekomst, geïnformeerd over de gevaren van de zee, de zeedieren, de zon en afval. Er worden handvatten gegeven om gevaarlijke situaties te voorkomen en geleerd hoe te handelen en het beste hulp te bieden in geval van nood zonder zichzelf in gevaar te brengen. Daarbij worden de zwemvaardigheden van alle deelnemers geobserveerd, waar de zwemvaardigheden onder maat zijn kan er actie worden ondernomen. Door een kennismaking met verschillende watersporten wordt sportbeoefening gestimuleerd.